Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี ... (30 ธ.ค. 2564)  
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี 2564 (30 ธ.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อการสรรหา... (24 ส.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง การขายทอดตลาด (30 ก.ค. 2564)
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 (08 เม.ย. 2564)
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน (08 เม.ย. 2564)
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (08 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ รายงานตรวจสอบรายงานการเงิน ฉบับแก้ไขจาก สตง. ประจำปีงบประมาณ 2563 (23 มี.ค. 2564)
ประกาศ เรื่องการตรวจสอบรายงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (23 มี.ค. 2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 (04 ก.พ. 2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 (28 ม.ค. 2564)
ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (30 ธ.ค. 2563)
ประกาศเรื่องการรับฟังควยามคิดเห็นในการจักทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศรายงานติดตามแผน ปี 2562 (12 ต.ค. 2563)
รายงานผลการติดตามแผน งบปี 2562 (12 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาม... (06 ต.ค. 2563)
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมา... (16 ก.ย. 2563)
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ... (16 ก.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (09 ก.ย. 2563)
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2563 - 2568 (17 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อ... (21 ม.ค. 2564)  

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้า... (21 ม.ค. 2564)  

พ่นหมอกควัน ณ บ้านสันทราย... (21 ม.ค. 2564)  

มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน... (21 ม.ค. 2564)

มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน... (21 ม.ค. 2564)

ออกตรวจวัดระดับความลึกงาน... (15 ม.ค. 2564)

ตรวจสอบคุณภาพอาหาร เพื่อใ... (11 ม.ค. 2564)

เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บ่อ... (09 ม.ค. 2564)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ... (24 ธ.ค. 2563)

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ... (24 ธ.ค. 2563)

ซ่อมแซมถนน เส้นทางบ้านแม่... (18 ธ.ค. 2563)

งานไฟฟ้า เทศบาลตำบลบ้านแซ... (04 ธ.ค. 2563)

ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธา... (04 ธ.ค. 2563)

ส่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค (04 ธ.ค. 2563)

พ่นหมอกควันรอบ 2 บ้านท่าข... (24 พ.ย. 2563)

พ่นหมอกควันบ้านท่าขันทอง ... (23 พ.ย. 2563)

สำรวจและวัดระยะความกว้างค... (23 พ.ย. 2563)

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจร... (23 พ.ย. 2563)

จดหมายข่าวฉบับที่ 1 วันที... (14 ส.ค. 2563)

จดหมายข่าวฉบับที่ 2 วันที... (13 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าขันทอง... (05 ม.ค. 2565)  
ประกาศเผยแพร่โครงการจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าขันทอง-บ้านทุ... (01 ต.ค. 2564)  
ประกาศเผยแพร่โครงการจัดซื้อรถกระเช้า ประจำปีงบประมาณ 2564 (20 ส.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลตำบลบ้านแซว (11 พ.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเก็บพัศดุของเทศบาลตำบลบ้านแซว (27 เม.ย. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (08 เม.ย. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ไตรมาสที่ 2) (08 เม.ย. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ไตรมาสที่ 1) (08 เม.ย. 2564)
ประกวดราคาการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกค์ประสงค์ (08 เม.ย. 2564)
ประกาศประกวดราคาการซื้อโครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน (08 เม.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง อาคารเก็บพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (08 เม.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ระบบปะปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (08 เม.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รถบรรทุกน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (08 เม.ย. 2564)
ประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน ด... (15 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) (19 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ม.... (17 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคสล. ป่าตึง หมู่ที่ 5 (17 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซีพร้อมอุปกรณ์ฯ บ้านห้วยเดื่อหมู่ที... (17 มี.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซีพร้อมอุปกรณ์ฯ บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4 (05 มี.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคสล. ป่าตึง หมู่ที่ 5 (05 มี.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th