Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตําบลบ้านแซว เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการรับชําระภาษีนอกสถาน... (20 มี.ค. 2561)  
ประกาศ ฯ เรื่องรายซื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการอบรมศักยภาพ... (07 มี.ค. 2561)  
จัดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2561 (01 ม.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที... (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2561 (01 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 -256... (01 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ... (31 ต.ค. 2560)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (11 ต.ค. 2560)
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (11 ต.ค. 2560)
ประเภทของสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (11 ต.ค. 2560)
รายงานสรุปจำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (04 ต.ค. 2560)
ฐานข้อมูล ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ เทศบาลต... (03 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (14 พ.ย. 2560)  
เชิญเสนอราคาการจัดซื้อแพสูบน้ำพร้อมติดตั้ง สถานีสูบน้ำบ้านแซว (01 พ.ค. 2560)  
จัดจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ที่ 12 โดยวิธี ต... (23 ก.พ. 2560)  
ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย 5 ... (21 ก.พ. 2560)
ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยข่อยห... (14 ก.พ. 2560)
ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. บ้... (14 ก.พ. 2560)
ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมดินทับหลังท่อ... (13 ธ.ค. 2559)
ขอประชาสัมพันธ์การประกาดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (09 พ.ย. 2558)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th