Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
คำขวัญตำบลบ้านแซว
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายระเบียบ อปท
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเบาะแส
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เทศบาลตำบลบ้านแซวยินดีต้อนรับและบริการประชาชน “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตำบลบ้านแซว”

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเ... (27 มี.ค. 2566)  
คิวอาร์โค้ด สำหรับการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (22 มี.ค. 2566)  
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (17 ก.พ. 2566)  
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (17 ก.พ. 2566)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ้านแซว (02 ก.พ. 2566)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน... (31 ม.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกองการศ... (24 ม.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษา เทศ... (10 ม.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่... (06 ธ.ค. 2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครอง... (23 พ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเทศบาลตำบลบ้านแซ... (31 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)... (31 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน... (26 ส.ค. 2565)
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (23 ส.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ประจ... (22 ส.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเ... (22 ส.ค. 2565)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้... (11 ส.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสาม... (11 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาล... (10 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกียบกับการสอบ ... (25 ก.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

องช่าง ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธ... (16 ก.พ. 2566)  

งานป้องกันและบรรเทาสาธาร... (14 ก.พ. 2566)  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (12 ก.พ. 2566)  

เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดงาน... (11 ก.พ. 2566)

ประชุมเตรียมความพร้อมการป... (10 ก.พ. 2566)

การประชุมหารือการจัดกิจกร... (09 ก.พ. 2566)

กิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์การ... (09 ก.พ. 2566)

ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้... (08 ก.พ. 2566)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติ... (08 ก.พ. 2566)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (07 ก.พ. 2566)

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ล... (03 ก.พ. 2566)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (30 ม.ค. 2566)

ข่าวกิจกรรม " กิจกรรมส่งเ... (18 ม.ค. 2566)

ส่งน้ำอุปโภคแก่บ้านผู้ยาก... (25 พ.ย. 2565)

จดหมายข่าวฉบับที่ 46 เดือ... (13 มิ.ย. 2565)

จดหมายข่าวฉบับที่ 45 เดือ... (13 มิ.ย. 2565)

จดหมายข่าวฉบับที่ 44 เดือ... (10 มิ.ย. 2565)

จดหมายข่าวฉบับที่ 43 เดือ... (10 มิ.ย. 2565)

จดหมายข่าวฉบับที่ 42 เดือ... (08 มิ.ย. 2565)

จดหมายข่าวฉบับที่ 41 เดือ... (08 มิ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง ถนน คสล. สายบ้านทุ่ง ม.2... (22 มี.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล... (23 ก.พ. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวด้วย... (03 ก.พ. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (30 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวด้วย... (18 ม.ค. 2566)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว (19 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 (13 ธ.ค. 2565)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง หมู่ท... (13 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (22 พ.ย. 2565)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 (06 ต.ค. 2565)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 (06 ต.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 (06 ต.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 (06 ต.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (06 ต.ค. 2565)
ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (01 ก.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุ... (01 ก.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภา... (02 มิ.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (06 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถกระเช้า โดยวิธีคัดเลือก (18 ม.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าขันทอง... (05 ม.ค. 2565)
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com
www.bansaeo.go.th