Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจ้างเหมางานถมดินปรับพื้นที่รอบอาคารอนุบาล ศพด. และโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลต... (16 ส.ค. 3102)  
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว จำนวน 10 ห้อง (16 ส.ค. 3102)  
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3 (15 ส.ค. 3102)  
จัดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2561 (01 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที... (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2561 (01 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 -256... (01 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ... (31 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (23 ก.พ. 2560)
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560 (01 ธ.ค. 2559)
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560 (01 ธ.ค. 2559)
เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2560 (01 ธ.ค. 2559)
เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 (29 พ.ย. 2559)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (15 ต.ค. 2559)
การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาเป็นพนักงานเทศบาล (27 ก.ย. 2559)
โครงการก่อสร้างห้องน้ำพร้อมเทลานคอนกรีต บริเวณหอประชุมบ้านแซวหมู่ที่ 1 (22 ส.ค. 2559)
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (วิทยุสื่อสาร) กองสาธารสุขชุมชน (26 ก.ค. 2559)
จัดซื้อวัสดุการเกษตร หน้ากากป้องกันควันพิษ (25 ก.ค. 2559)
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ กองสาธารณสุขชุมชน (22 ก.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว (01 ก.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลูกบากศ์... (18 ธ.ค. 2560)  
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างประป... (04 ธ.ค. 2560)  
เชิญเสนอราคาการจัดซื้อแพสูบน้ำพร้อมติดตั้ง สถานีสูบน้ำบ้านแซว (01 พ.ค. 2560)  
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อรถบรรทุกดี (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน เคลื่อนที่ 2 ล้อ จำนวน ... (14 มี.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (24 ก.พ. 2560)
จัดจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ที่ 12 โดยวิธี ต... (23 ก.พ. 2560)
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่อ... (22 ก.พ. 2560)
การจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ DLIT ประจ... (27 ต.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่องการ รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ... (10 ต.ค. 2559)
ขอประชาสัมพันธ์การประกาดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (09 พ.ย. 2558)
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th