Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
คำขวัญตำบลบ้านแซว
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายระเบียบ อปท
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เทศบาลตำบลบ้านแซวยินดีต้อนรับและบริการประชาชน “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตำบลบ้านแซว”

ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปร... (24 มิ.ย. 2565)  
ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ... (24 มิ.ย. 2565)  
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการ... (24 พ.ค. 2565)  
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564... (17 พ.ค. 2565)
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ... (02 พ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ... (28 เม.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง รายงานผลการตรวจงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 3... (19 เม.ย. 2565)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (07 เม.ย. 2565)
กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 (10 มี.ค. 2565)
รายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี ... (30 ธ.ค. 2564)
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี 2564 (30 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อการสรรหา... (24 ส.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การขายทอดตลาด (30 ก.ค. 2564)
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 (08 เม.ย. 2564)
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน (08 เม.ย. 2564)
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (08 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ รายงานตรวจสอบรายงานการเงิน ฉบับแก้ไขจาก สตง. ประจำปีงบประมาณ 2563 (23 มี.ค. 2564)
ประกาศ เรื่องการตรวจสอบรายงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (23 มี.ค. 2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 (04 ก.พ. 2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 (28 ม.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

จดหมายข่าวฉบับที่ 46 เดือ... (13 มิ.ย. 2565)  

จดหมายข่าวฉบับที่ 45 เดือ... (13 มิ.ย. 2565)  

จดหมายข่าวฉบับที่ 44 เดือ... (10 มิ.ย. 2565)  

จดหมายข่าวฉบับที่ 43 เดือ... (10 มิ.ย. 2565)

จดหมายข่าวฉบับที่ 42 เดือ... (08 มิ.ย. 2565)

จดหมายข่าวฉบับที่ 41 เดือ... (08 มิ.ย. 2565)

จดหมายข่าวฉบับที่ 40 เดือ... (06 มิ.ย. 2565)

จดหมายข่าวฉบับที่ 39 เดือ... (06 มิ.ย. 2565)

จดหมายข่าวฉบับที่ 38 เดือ... (06 มิ.ย. 2565)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 37 เดื... (27 พ.ค. 2565)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 35 เดื... (25 พ.ค. 2565)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 34 เดื... (25 พ.ค. 2565)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 33 เดื... (25 พ.ค. 2565)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 32 เดื... (25 พ.ค. 2565)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 31 เดื... (24 พ.ค. 2565)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 30 เดื... (24 พ.ค. 2565)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 29 เดื... (24 พ.ค. 2565)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 28 เดื... (23 พ.ค. 2565)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 27 เดื... (23 พ.ค. 2565)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 26 เดื... (23 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (06 พ.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถกระเช้า โดยวิธีคัดเลือก (18 ม.ค. 2565)  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าขันทอง... (05 ม.ค. 2565)  
ประกาศเผยแพร่โครงการจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าขันทอง-บ้านทุ... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่โครงการจัดซื้อรถกระเช้า ประจำปีงบประมาณ 2564 (20 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลตำบลบ้านแซว (11 พ.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเก็บพัศดุของเทศบาลตำบลบ้านแซว (27 เม.ย. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (08 เม.ย. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ไตรมาสที่ 2) (08 เม.ย. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ไตรมาสที่ 1) (08 เม.ย. 2564)
ประกวดราคาการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกค์ประสงค์ (08 เม.ย. 2564)
ประกาศประกวดราคาการซื้อโครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน (08 เม.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง อาคารเก็บพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (08 เม.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ระบบปะปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (08 เม.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รถบรรทุกน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (08 เม.ย. 2564)
ประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน ด... (15 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) (19 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ม.... (17 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคสล. ป่าตึง หมู่ที่ 5 (17 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซีพร้อมอุปกรณ์ฯ บ้านห้วยเดื่อหมู่ที... (17 มี.ค. 2563)
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com
www.bansaeo.go.th