Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 (04 ก.พ. 2564)  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 (28 ม.ค. 2564)  
ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (30 ธ.ค. 2563)  
ประกาศเรื่องการรับฟังควยามคิดเห็นในการจักทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศรายงานติดตามแผน ปี 2562 (12 ต.ค. 2563)
รายงานผลการติดตามแผน งบปี 2562 (12 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาม... (06 ต.ค. 2563)
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมา... (16 ก.ย. 2563)
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ... (16 ก.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (09 ก.ย. 2563)
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2563 - 2568 (17 มิ.ย. 2563)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่ม (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (18 พ.ค. 2563)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่ม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (18 พ.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. และภาค ข. ของการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ... (15 พ.ค. 2563)
ปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดว... (24 เม.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย (21 ก.พ. 2563)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย (21 ก.พ. 2563)
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (27 ม.ค. 2563)
การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบน้ำเสีย (30 พ.ค. 2562)
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (15 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อ... (21 ม.ค. 2564)  

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้า... (21 ม.ค. 2564)  

พ่นหมอกควัน ณ บ้านสันทราย... (21 ม.ค. 2564)  

มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน... (21 ม.ค. 2564)

มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน... (21 ม.ค. 2564)

ออกตรวจวัดระดับความลึกงาน... (15 ม.ค. 2564)

ตรวจสอบคุณภาพอาหาร เพื่อใ... (11 ม.ค. 2564)

เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บ่อ... (09 ม.ค. 2564)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ... (24 ธ.ค. 2563)

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ... (24 ธ.ค. 2563)

ซ่อมแซมถนน เส้นทางบ้านแม่... (18 ธ.ค. 2563)

งานไฟฟ้า เทศบาลตำบลบ้านแซ... (04 ธ.ค. 2563)

ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธา... (04 ธ.ค. 2563)

ส่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค (04 ธ.ค. 2563)

พ่นหมอกควันรอบ 2 บ้านท่าข... (24 พ.ย. 2563)

พ่นหมอกควันบ้านท่าขันทอง ... (23 พ.ย. 2563)

สำรวจและวัดระยะความกว้างค... (23 พ.ย. 2563)

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจร... (23 พ.ย. 2563)

จดหมายข่าวฉบับที่ 1 วันที... (14 ส.ค. 2563)

จดหมายข่าวฉบับที่ 2 วันที... (13 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน ด... (15 ธ.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) (19 พ.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ม.... (17 พ.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคสล. ป่าตึง หมู่ที่ 5 (17 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซีพร้อมอุปกรณ์ฯ บ้านห้วยเดื่อหมู่ที... (17 มี.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซีพร้อมอุปกรณ์ฯ บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4 (05 มี.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคสล. ป่าตึง หมู่ที่ 5 (05 มี.ค. 2563)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 2 ม... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนพฤศจิกายน 2562 (12 พ.ย. 2562)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (12 พ.ย. 2562)
ประกาศฯ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (08 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวกว๊าน หมู่ที่ 15 (23 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าฌาปนสถาน บ้านห้วยเดื่อ หมู... (09 ก.ย. 2562)
ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวกว๊าน หมู่ที่ 1... (09 ก.ย. 2562)
ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าฌาปนสถาน บ้านห้... (14 ส.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (03 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมหน้าอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาลตำ... (27 พ.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (01 พ.ค. 2562)
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงก่อสร้างลานกิจก... (29 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองยาก บ้านเกาะผาคำ หมู่ที่ 6 (25 เม.ย. 2562)
Responsive image
รับเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th