Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครพนักงานจ้างประเภทจ้างตามภรกิจ (27 มิ.ย. 2562)  
ประกาศฯ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พศ.2562 (18 ธ.ค. 2561)  
ประกาศฯ ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 (18 ธ.ค. 2561)  
ประกาศฯ การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ.2562 (18 ธ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตําบลบ้านแซว เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการรับชําระภาษีนอกสถาน... (20 มี.ค. 2561)
ประกาศ ฯ เรื่องรายซื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการอบรมศักยภาพ... (07 มี.ค. 2561)
จัดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2561 (01 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที... (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2561 (01 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 -256... (01 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ... (31 ต.ค. 2560)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (11 ต.ค. 2560)
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (11 ต.ค. 2560)
ประเภทของสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (11 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวกว๊าน หมู่ที่ 15 (23 ก.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าฌาปนสถาน บ้านห้วยเดื่อ หมู... (09 ก.ย. 2562)  
ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวกว๊าน หมู่ที่ 1... (09 ก.ย. 2562)  
ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าฌาปนสถาน บ้านห้... (14 ส.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (03 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมหน้าอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาลตำ... (27 พ.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (01 พ.ค. 2562)
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงก่อสร้างลานกิจก... (29 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองยาก บ้านเกาะผาคำ หมู่ที่ 6 (25 เม.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (01 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนก... (29 มี.ค. 2562)
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกหนองยา... (27 มี.ค. 2562)
ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5/1 บ้านแม่แอบ หม... (27 มี.ค. 2562)
ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหัวบ้าน บ้านห้วยกว... (27 มี.ค. 2562)
ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางบ้าน 2 (ใหม่ศิ... (26 มี.ค. 2562)
ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอย 2 แล... (26 มี.ค. 2562)
ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงเรียนเทศบาลตำบล... (25 มี.ค. 2562)
ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 บ้านแซว หมู่ที... (24 มี.ค. 2562)
ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 บ้านป่าตึง หมู่... (22 มี.ค. 2562)
ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างซอย 2 บ้านป่าต... (22 มี.ค. 2562)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th