Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตําบลบ้านแซว เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการรับชําระภาษีนอกสถาน... (20 มี.ค. 2561)  
ประกาศ ฯ เรื่องรายซื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการอบรมศักยภาพ... (07 มี.ค. 2561)  
จัดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2561 (01 ม.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที... (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2561 (01 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 -256... (01 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ... (31 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (23 ก.พ. 2560)
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560 (01 ธ.ค. 2559)
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560 (01 ธ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ... (14 มี.ค. 3104)  
ประกาศเทศบาลตําบลบ้านแซว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่... (19 มี.ค. 2561)  
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ... (14 มี.ค. 2561)  
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดบ่อขยะ บ้... (13 มี.ค. 2561)
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ... (13 มี.ค. 2561)
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างลานก... (12 มี.ค. 2561)
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ... (12 มี.ค. 2561)
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ... (12 มี.ค. 2561)
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ... (12 มี.ค. 2561)
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ... (06 มี.ค. 2561)
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ... (06 มี.ค. 2561)
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 1... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างประป... (07 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมตลิ่ง พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (10 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ ยื่นแบบและ... (04 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมน้ำดื่มน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะ... (26 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ สำหรับนักกีฬา พร้อมตกแต่งตาม... (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล พร้อ... (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง พร้อมแก้วพลาสติก โดยวิธีเฉพ... (20 ธ.ค. 2560)
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th