Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ต.ค. 2564 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2565
20 เม.ย. 2564 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564
13 ก.ย. 2562 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563
16 ต.ค. 2561 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศฯ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
16 ต.ค. 2561 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบฯ2562
16 ต.ค. 2561 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว รายงานงานประมาณการรายจ่าย ปีงบฯ 2562
16 ต.ค. 2561 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว รายงานประมาณการรายรับปีงบฯ2562
16 ต.ค. 2561 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ปีงบฯ 2562
16 ต.ค. 2561 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
16 ต.ค. 2561 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบฯ 2562

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th