Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
คำขวัญตำบลบ้านแซว
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายระเบียบ อปท
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเบาะแส
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
กองคลัง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 เม.ย. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2566
12 เม.ย. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
21 มี.ค. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
17 มี.ค. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหารพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
17 ก.พ. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2566
18 ม.ค. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
16 ม.ค. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
09 ม.ค. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
20 ธ.ค. 2565 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง งบแสดงสถานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
20 ธ.ค. 2565 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com
www.bansaeo.go.th