Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
คำขวัญตำบลบ้านแซว
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายระเบียบ อปท
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเบาะแส
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
กองสาธารณสุข
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 เม.ย. 2565 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว รณรงค์โรคพิษสุนับบ้า
03 พ.ย. 2564 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2564
24 ก.ย. 2564 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564
22 ก.ค. 2564 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว บำบัดน้ำเสียในชุมชน
28 มิ.ย. 2564 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว แผ่นพับประชาสัมพันธ์ไข้เลือดออกภัยร้ายจากยุงร้าย
28 มิ.ย. 2564 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว แผ่นพับประชาสัมพันธ์บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ
19 มิ.ย. 2564 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว การปฏิบัติงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก รณรงค์จัดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดขยะพื้นที่ในหมู่บ้านให้สะอาดและน่าอยู่
15 พ.ค. 2564 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
11 พ.ค. 2564 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว P.M.25 ปัญหาที่แก้ไขได้
07 พ.ค. 2564 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว การใช้น้ำอย่างประหยัด

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com
www.bansaeo.go.th