Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
คำขวัญตำบลบ้านแซว
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายระเบียบ อปท
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
กองสาธารณสุข
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ก.ย. 2563 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประเชกาศ การตราเทศบัญญัติเพื่อใช้ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแซว
10 ส.ค. 2563 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว สรุปผลการตรวจด้านสุขาภิบาลอาหาร
14 ก.ค. 2563 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563
14 ก.ค. 2563 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563
14 ก.ค. 2563 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2557
14 ก.ค. 2563 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 2557
14 ก.ค. 2563 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2557
14 ก.ค. 2563 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2557
14 ก.ค. 2563 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ 2557
14 ก.ค. 2563 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com
www.bansaeo.go.th