Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ก.ย. 2563 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563
16 ก.ย. 2563 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563
09 ก.ย. 2563 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
17 มิ.ย. 2563 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2563 - 2568
18 พ.ค. 2563 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่ม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
18 พ.ค. 2563 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่ม (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
15 พ.ค. 2563 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. และภาค ข. ของการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
24 เม.ย. 2563 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
21 ก.พ. 2563 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
21 ก.พ. 2563 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th