Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
คำขวัญตำบลบ้านแซว
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายระเบียบ อปท
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเบาะแส
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ส.ค. 2565 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
31 ส.ค. 2565 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเทศบาลตำบลบ้านแซว (Privacy Notice)
26 ส.ค. 2565 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
22 ส.ค. 2565 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ผู้สนับสนุนการสอน) ประจำปีงบประมาณ 2565
22 ส.ค. 2565 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
11 ส.ค. 2565 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประจำปีงบประมาณ 2565)
11 ส.ค. 2565 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประจำปีงบประมาณ 2565)
10 ส.ค. 2565 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลแม่เงินโดยวิธีคัดเลือก
25 ก.ค. 2565 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกียบกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
22 ก.ค. 2565 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ เทศบาลตำบลแม่เงิน

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com
www.bansaeo.go.th