Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
คำขวัญตำบลบ้านแซว
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภาฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแซว
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเบาะแส
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ก.ย. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว การแก้ไขเปลื่อนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
12 ก.ย. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว การโอนและเปลื่อนแปลงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
24 ส.ค. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรืองการโอนและเปลี่อนแปลงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
29 มิ.ย. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศตำบลบ้านแซวเรื่อง การแก้ไขเปลื่อนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายต่ายทั่วไป ครั้งที่3 ประจำปี2566
29 มิ.ย. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศตำบลบ้านแซวเรื่องการโอนและเปลื่อนแปลงงบประมาณรายจ่ายทั่วไปครั้งที่11 ประจำปีงบประมาณ 2566
16 พ.ค. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
07 เม.ย. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
27 มี.ค. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566
22 มี.ค. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว คิวอาร์โค้ด สำหรับการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
17 ก.พ. 2566 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com
www.bansaeo.go.th