Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 ส.ค. 2564 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ (ประจำปีงบประมาณ 2564)
30 ก.ค. 2564 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง การขายทอดตลาด
08 เม.ย. 2564 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
08 เม.ย. 2564 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน
08 เม.ย. 2564 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563
23 มี.ค. 2564 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศ เรื่องการตรวจสอบรายงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
23 มี.ค. 2564 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประชาสัมพันธ์ รายงานตรวจสอบรายงานการเงิน ฉบับแก้ไขจาก สตง. ประจำปีงบประมาณ 2563
04 ก.พ. 2564 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
28 ม.ค. 2564 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
30 ธ.ค. 2563 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th