Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ต.ค. 2564
ถึง
30 พ.ย. 2564
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเผยแพร่โครงการจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าขันทอง-บ้านทุ่ง หมู่ที่ 3,2 ตำบลบ้านแซว ประจำปีงบประมาณ 2565
20 ส.ค. 2564
ถึง
20 ส.ค. 2564
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเผยแพร่โครงการจัดซื้อรถกระเช้า ประจำปีงบประมาณ 2564
11 พ.ค. 2564
ถึง
11 พ.ค. 2564
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลตำบลบ้านแซว
27 เม.ย. 2564
ถึง
05 พ.ค. 2564
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเก็บพัศดุของเทศบาลตำบลบ้านแซว
08 เม.ย. 2564
ถึง
08 เม.ย. 2564
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รถบรรทุกน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
08 เม.ย. 2564
ถึง
08 เม.ย. 2564
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ระบบปะปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
08 เม.ย. 2564
ถึง
08 เม.ย. 2564
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง อาคารเก็บพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
08 เม.ย. 2564
ถึง
08 เม.ย. 2564
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกาศประกวดราคาการซื้อโครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน
08 เม.ย. 2564
ถึง
08 เม.ย. 2564
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ประกวดราคาการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกค์ประสงค์
08 เม.ย. 2564
ถึง
08 เม.ย. 2564
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ไตรมาสที่ 1)

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th