Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 ม.ค. 2564
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง บ้านแซว หมู่ที่ 1 ...

21 ม.ค. 2564
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว พ่นหมอกควัน ณ บ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแซว

21 ม.ค. 2564
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง บ้านแซวกลาง หมู่ที่ 14

21 ม.ค. 2564
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านแซว

21 ม.ค. 2564
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหัวกว้าน หมู่ที่15

15 ม.ค. 2564
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ออกตรวจวัดระดับความลึกงานขุดลอกหนองทุ่งบ้านแซว หมู่ที่ 1

11 ม.ค. 2564
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ตรวจสอบคุณภาพอาหาร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค

09 ม.ค. 2564
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะ หมู่ที่ 11 บ้านแม่แอบ และหมู่ ที่ 14 บ้านแซวกลาง

24 ธ.ค. 2563
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และเตาเผาขยะ ณ บ้านสันนายาว ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

24 ธ.ค. 2563
เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านแซว

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th