Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจ้างเหมางานถมดินปรับพื้นที่รอบอาคารอนุบาล ศพด. และโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
    ถมดินปรับพื้นที่รอบอาคารอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว ปริมาณ 1,660 ลบ.ม.
เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดจ้าง
-  เพื่อให้สภาพทั่วไปของโรงเรียนถูกสุขลักษณะ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานและประชาชนที่มาใช้บริการ
รายละเอียดของพัสดุที่จะจ้าง
-  งานถมดินพร้อมปรับเกลี่ย ปริมาณ 1,660 ลบ.ม.
ราคามาตรฐาน/ราคากลา
-  จำนวน 150,000 - บาท
วงเงินที่จะจ้าง
-  150,000 - บาท
กำหนดเวลาส่งมอบ
-  ส่งมอบภายใน 45 วัน
ตาราง-ปปช.จ้างเหมางานถมดินปรับพื้นที่รอบอาคารอนุบาล ศพด
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 3102

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th