Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการก่อสร้างห้องน้ำพร้อมเทลานคอนกรีต บริเวณหอประชุมบ้านแซวหมู่ที่ 1
    โครงการก่อสร้างห้องน้ำพร้อมเทลานคอนกรีตบริเวณหอประชุม บ้านแซวหมู่ที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
    1.  ห้องน้ำ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 2 ห้อง ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
    2.  เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 0.20 เมตร หนา 0.10 เมตร ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 4.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดจ้าง
-  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราศฎรในการใช้หอประชุมบ้านแซว หมู่ที่ 1 ในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน
รายละเอียดของพัสดุที่จะจ้าง
-  งานก่อสร้างห้องน้ำพร้อมเทลานคอนกรีต บิรเวณหอประชุม รวมทั้งค่าวัสดุและค่าแรง
ราคามาตรฐาน/ราคากลาง
-  จำนวน 150,000 - บาท
วงเงินที่จะจ้าง
-  จำนวน 150,000 - บาท
กำหนดส่งมอบ
-  ส่งมอบใน 45 วัน นับแต่วันลงนาม
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2559

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th