Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุรจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

        ด้วยจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงรายและมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุรจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
        เทศบาลตำบลบ้านแซว ได้รับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงรายและมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุรจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริงานให้สำเร็จตามพันธกิจของจังหวัดอย่างมีะรรมาภิบาล พร้อมทั้งยอมรับนโยบายดังกล่าว และยึดถือมาตรกรภายในเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุรจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2563