Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
เหตุผลและความจำเป็น
เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายแก่นักเรียนในโรงเรียน
วิธีการจ้าง
การซื้อหรือการจ้างโดยวิธี ตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 .- บาท
รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
-  ตามใบประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง ที่เทศบาลตำบลบ้านแซว กำหนด (แบบ ปร.4, ปร.5)
วงเงินที่จัดซื้อ / จัดจ้าง
-  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2559 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้า 66 ตั้งไว้ 100,000 .- บาทและขออนุมัติเบิกจ่ายต่อครั้ง ตามประมาณราคางานก่อสร้าง เป็นเงิน 99,700 .- บาท และวัสดุที่ใ้ตามเอกสารใบประมาณราคา ปร.4 , ปร.5
ประกาศโครงการ
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2559

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th