Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ 2560
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแซว จำดำเนินการจัดซื้อตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 โครงการ

เหตุผลในการจัดซื้อในครั้งนี้

    1. เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    2. เพื่อพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
    3. เพื่อพัฒนาตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา DLIT ประจำปี พ.ศ. 2560

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้
    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 96,400.00 - บาท

รายละเอียด ที่ต้องการจัดซื้อ
    1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมาณผล จำนวน  2 เครื่อง  เครื่องละ  21,000.00  บาท
    2. โทรทัศสี แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว  จำนวน 2 เครื่อง  เครื่องละ 25,000.00 บาท
    3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด  ชุดละ  2,200 บาท
 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแซว ที่ 802/2559
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2559

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th