Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
คำขวัญตำบลบ้านแซว
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายระเบียบ อปท
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเบาะแส
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พศ.2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านแซว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแซว
Responsive image
วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
นางแสงทอง อูปป้อ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว พร้อมด้วย คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแซว และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พศ.2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านแซว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแซว
ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ ได้มีการร่วมกันจัดแผนการลาดตระเวน ในพื้นที่เสี่ยงสูง ต.บ้านแซว ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติกรณีเข้าเผชิญเหตุดับไฟป่า และร่วมลงนาม MOU ด้านการป้องกันไฟป่า ทต.บ้านแซว โดย ต.บ้านแซว มีพื้นที่เสี่ยงสูง จำนวน 12 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 15 หมู่บ้าน
 
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566