Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
คำขวัญตำบลบ้านแซว
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายระเบียบ อปท
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเบาะแส
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม " กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy "
Responsive image
ข่าวกิจกรรม
" กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy "
เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางแสงทอง  อูปป้อ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว เป็นประธานกรรมการประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด เทศบาลตำบลบ้านแซว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแซว เพื่อมอบนโยบาย    การบริหารราชการและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการพร้อมทั้งแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ (3)การนำนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4)กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตและประพฤติชอบ  ในการนี้ นางแสงทอง  อูปป้อ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว ระบุว่าการประชุมครั้งนี้หวังว่าเป็นการช่วงปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมให้เทศบาลตำบลบ้านแซว ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาผลการประเมิน ITA/ มีการจัดการทุจริตและประพฤติชอบดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการภายในเทศบาลตำบลบ้านแซว ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
   
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2566