Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านแซว ขอขอบคุณ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทุกหมู่บ้าน ที่มีความสนใจในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
Responsive image
เทศบาลตำบลบ้านแซว ขอขอบคุณ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทุกหมู่บ้าน ที่มีความสนใจในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ

.2457 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 มาตรา 28 ตรี  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก

เกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้านฯ พ.ศ.2551 เพื่อขับเคลือนในการาทำแผนพัมนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  และ

บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตำบลบ้านแซว เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำเทศบัญญัติฯในปีต่อไป  

***** และขอเชิญคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และราษฏรชาวตำบลบ้านแซว เข้าร่วมประชาคมแผนพัฒนาสี่

ของตำบลบ้านแซว  ในวันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิการยน 2559 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

********** 


 
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2559

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th