Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ
โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง
Responsive image

บ้านท่าขันทอง เป็นหมู่บ้านตั้งใหม่ เมื่อประมาณ 40 ปีทีผ่านมา (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507) ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอีสานประมาณ 10 จังหวัด เช่น สกลนคร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ยโสธร เป็นต้น เนื่องจากความแห้งแล้งจากภาคอีสานจึงมารวมตัวกันและตั้งหมู่บ้านในพื้นที่วัดโบราณที่ชื่อ วัด “ขันทอง” ประกอบกับอยู่ติดกับ “ท่าน้ำ” แม่น้ำโขง จึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้าน “ท่าขันทอง” บ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขงแต่เนื่องจากเป็นชาวอีสานจึงนำเอาวิถีชีวิตแบบอีสานติดตัวมาด้วย เช่น การทอผ้า ทอเสื่อ การเลี้ยงจิ้งหรีด การละเล่นฟ้อนเซิ้ง กลองยาว หมอลำ หมอแคน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยาสูบ และสวนยางพารา

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.cbtdatabase.org/โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง.html

สอบถามข้อมูล
https://www.facebook.com/โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง-บ้านแซว-646797131999405/
 
         
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2559