Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
คำขวัญตำบลบ้านแซว
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายระเบียบ อปท
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเบาะแส
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Responsive image
นางสาวจินตนา สุขสิงห์คลี
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแซว หมู่ที่ 1
Responsive image
นางสุกัญญา ฟูมา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแซว หมู่ที่ 1
Responsive image
นางพรทิพย์ ทองคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก ชำนาญการ คศ.2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแซว หมู่ที่ 1
Responsive image
นางสาวสายรุ้ง วะรีวะราช
พนักงานจ้างทั่วไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแซว หมู่ที่ 1
Responsive image
นางสุวิมล สีลารักษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแซว หมู่ที่ 1
Responsive image
นางสาวใหม่เจียว แซ่เติ้น
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4
Responsive image
นางฟามเฟย แซ่ฟุ้ง
ครูผู้ดูแลเด็ก ชำนาญการ คศ.2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยดื่อ หมู่ที่ 4
Responsive image
นางอินที กันแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5
Responsive image
นางสาวมนปิยารัตน์ เจิมเฉลิม
ครูผู้ดูแลเด็ก ชำนาญการ คศ.2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 13
Responsive image
นางสาวภัสสรา นกงาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11
Responsive image
นางพรพรรณ ไอสาม
พนักงานจ้างทั่วไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11
Responsive image
นางนฤมล แซ่ลี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11
Responsive image
นางสาวสาริศา ฟุ้งพานิชกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 4
Responsive image
นางขวัญดาว จุ้ยสาย
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าตึง หมู่ 5

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com
www.bansaeo.go.th