Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
คำขวัญตำบลบ้านแซว
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภาฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแซว
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเบาะแส
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายปภพ จันทร์หอม
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว
สายตรง 084-3592696
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายเกรียงไกร แซ่พ่าน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว
สายตรง 095-3823991
Responsive image
นางสาววิจิตรา อินต๊ะอุ่นวงค์
เลขานุการสภาฯ
สายตรง 087-5786465
Responsive image
นายสมศักดิ์ การินทร์จินดา
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลบ้านแซว เขต 1
Responsive image
นางอัมพรรณ์ แก้วดำ
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลบ้านแซว เขต 1
Responsive image
นายสมคิด ทาโม
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลบ้านแซว เขต 1
Responsive image
นายอานนท์ จับใจนาย
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลบ้านแซว เขต 1
Responsive image
นายพัฒรพงษ์ แซ่ฟุ้ง
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลบ้านแซว เขต 2
Responsive image
นายอุดมกิจ เจริญฟุ้งสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลบ้านแซว เขต 2
Responsive image
นายทินกร วัฒนาฟุ้งเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลบ้านแซว เขต 2
Responsive image
นายธีธัช แซ่เติ๋น
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลบ้านแซว เขต 2
Responsive image
นายกิตติโรจน์ แซ่ลี่
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลบ้านแซว เขต 2
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com
www.bansaeo.go.th