Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
นายเศรษฐศักดิ์ พรหมมา
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแซว
Responsive image
นางธีรภาพ ยาวิชัยป้อง
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแซว
Responsive image
นางสาวกัญญานัฐ กระทง
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
อินทร ปัญญาวงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Responsive image
นางพัชรียา สิงห์ธนะ
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาววิไลวรรณ จันทาพูน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางวิมลรัตน์ ยาวิชัยป้อง
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางสาวรุ้งฤทัย ใจแก้ว
นิติกร
Responsive image
นายสถาพร แก้วดำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางสาวกันญาวีร์ สุขเกษม
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายจักรพล ขันใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวรุ้งทิฟ แก้วดำ
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายสุระศักดิ์ แก้วดำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
Responsive image
นางอุษณีย์ แก้วดำ
แม่บ้าน
Responsive image
นางสาวภรณ์ทิพย์ ปัญญา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายภานุพงศ์ แก้วดำ
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายมานิตย์ สลีสองสม
พนังงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายภูวเดช พิทักเจริญเดช
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายทรงวุฒิ แก้วดำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายสุรไกร สีเหลือง
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th