Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
คำขวัญตำบลบ้านแซว
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ / งบประมาณ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภาฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแซว
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเบาะแส
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นางสาวกัญญานัฐ กระทง
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาววิไลวรรณ จันทาพูน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Responsive image
นางวิมลรัตน์ สานพรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางพัชรียา สิงห์ธนะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวรุ้งฤทัย ใจแก้ว
นิติกรชำนาญการ
Responsive image
นายสถาพร แก้วดำ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวกันญาวีร์ สุขเกษม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
Responsive image
นายสุรไกร สีเหลือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวสายเพ็ชร สุปัญโญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวฐานิกา ใจคำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายสุรศักดิ์ แก้วดำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตร
Responsive image
นางสาวภรณ์ทิพย์ ปัญญา
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายภนุพงศ์ แก้วดำ
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายนำทัพ แก้วดำ
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายมานิตย์ สลีสองสม
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายทรงวุฒิ แก้วดำ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายชาญเดช หมุดใหม่
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นางสาวพรสุดา โวยยือกู่
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นางสาวแสง อยู่ดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายภูวเดช พิทักษ์เจริญเดช
พนังงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นางสาวธิดารัตน์ แก้วดำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายอนันตชัย พรรษา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายศุภกิจ มณีศักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com
www.bansaeo.go.th