Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การจัดการการสารสนเทศ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาล
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแซว
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
NACC ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นาย สุขไสว จีระยา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว
Responsive image
Responsive image
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
Responsive image
นายประจวบ มาลานัน
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Responsive image
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
Responsive image
Responsive image
นางพูลทรัพย์ วงศ์ชัย
ครู ค.ศ.3
Responsive image
Responsive image
กรภัทร์ ปงกันมูล
ครู ค.ศ.2
Responsive image
ละม่อม ชัยศิลปิน
ครู ค.ศ.2
Responsive image
วรินกร ทะนันชัย
ครู ค.ศ.2
Responsive image
นวลจันทร์ มูลชมภู
ครู ค.ศ.1
Responsive image
รัชภรณ์ แก้ววงค์
ครู ค.ศ.1
Responsive image
Responsive image
พรทิพย์ ทองคำ
ครู ผดด.
Responsive image
ฟามเฟย แซ่ฟุ้ง
ครู ผดด.
Responsive image
มนปริยารัตน์ เจิมเฉลิม
ครู ผดด.
Responsive image
จินตนา สุขสิงห์คลี
ครู ผช.ผดด.
Responsive image
นางขวัญดาว จุ้ยสาย
ครู ผช.ผดด.
Responsive image
นิภา วงศ์ใหญ่
ครู ผช.ผดด.
Responsive image
Responsive image
ใหม่เจียว แซ่เติน
ครู ผช.ผดด.
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลบ้านแซว

ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน เชียงแสน - เชียงของ ตำบลบ้านแซว  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57150 
โทรศัพท์  ติดต่อเจ้าหน้าที่  053 181241 - แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยฯ 053 181251  E-mail : newbansaew@gmail.com

www.bansaeo.go.th